ALANLAR

Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri
Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Balık Hastalıkları
Balıkçılık Biyolojisi ve Ekolojisi
Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
Bitki Genetik Kaynakları
Bitki Islahı
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Yetiştirme ve Islahı
Bitkisel Gen Kaynakları
Biyometri ve Genetik
Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı
Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları
Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği
Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi
Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi
Gıda Mühendisliği
Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri
Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
İç Sular Biyolojisi ve Ekolojisi
Küresel İklim Değişikliği ve Tarım
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları
Su Kirliliği
Su Ürünleri
Su Ürünleri Avlama Teknolojileri ve Balıkçılık Yönetimi
Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri ve İnovasyon
Tarım Sigortaları
Tarım Tarihi
Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları
Tarımda Bilgisayar Uygulamaları
Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
Tarımsal Biyoenformatik
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon
Tarımsal Ekoloji
Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika
Tarımsal Makine ve Enerji Sistemleri
Tarımsal Örgütlenme ve Destekler
Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Koruma
Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma
Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
Üreme Biyolojisi
Veteriner Hekimlik
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
Yemler ve Hayvan Besleme
Zootekni